Over Willemijn Aerdts

Willemijn Aerdts. Photo: Ed Lonnee

Willemijn Aerdts is docent-onderzoeker bij het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Op 30 mei 2023 is Willemijn verkozen in de Eerste Kamer voor D66. Op 13 juni is zij geïnstalleerd.

Verder heeft zij Bureau Aerdts opgericht en is de lid van de general board van stichting JASON en de adviesraad van Women in International Security (WIIS-NL). Ook is ze lid van de Netherlands Intelligence Studies Association.

Willemijn was lid van de commissie Vrede & Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en sprak als jongerenvertegenwoordiger tijdens de Kindertop van de Verenigde Naties toe. Ook was zij als Global Shaper verbonden aan het World Economic Forum.

Willemijn heeft een LLM in International Public Law en een MA in Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Zij heeft beleidsonderzoek op het gebied van internationale zaken gedaan. In de periode 2006-2009 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Eerder was zij vrijwilliger voor de Nederlandse UNICEF-Commissie en het Nederlandse Kinderrechten Collectief. Ze was ook de eerste vice-voorzitter van de Nederlandse Nationale Jeugdraad (NJR). Willemijn was betrokken bij de oprichting van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam.