Publicaties

Diensten met geheimen. Hoe de AIVD en MIVD Nederland veilig houden

Willemijn Aerdts (2023) Diensten met geheimen: Hoe de AIVD en MIVD Nederland veilig houden. ambo|anthos

'Diensten met geheimen. Hoe de AIVD en MIVD Nederland veilig houden.' van Willemijn Aerdts laat zien hoe de AIVD en MIVD te werk gaan aan de hand van waargebeurde verhalen.

In 'Diensten met geheimen' schetst Willemijn een verbluffend beeld van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In december 2023 werd de vierde druk aangekondigd.

Emerging technologies and Intelligence and Security Services: A Balancing Act

W.J.M. Aerdts & E.E.A. Dijxhoorn (2024), Emerging technologies and Intelligence and Security Services: A Balancing Act. In: Atlantisch Perspectief, februari 2024.

Gestructureerde inlichtingenanalyse voor opsporing en ordehandhaving (boek)

Inlichtingenanalyse is een fundamentele schakel in het werk van elke professional die zich bezighoudt met openbare orde en veiligheid. Anticiperen op een onzekere toekomst is hierbij van groot belang. In dit boek worden de belangrijkste analysetechnieken, zoals die niet meer zijn weg te denken uit het inlichtingenveld, uitgelegd en toegespitst op de Nederlandse praktijk. Gestructureerde inlichtingenanalyse voor opsporing en ordehandhaving kan daarmee dienen als naslagwerk tijdens de dagelijkse analysepraktijk.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de Nederlandse opsporings- en openbare-ordehandhaving worden veelgebruikte technieken voor gestructureerde inlichtingenanalyse uitgelegd. De besproken technieken zijn onder meer de SWOT-TOWS-analyse, de scenarioanalyse en de Analyse van Concurrerende Hypothesen. Daarnaast wordt in detail ingegaan op praktisch en effectief concluderen, rapporteren en briefen over de uitkomsten van analyses. Zowel bij de analysetechnieken als de verslagleggingsmethoden wordt in stappen de praktische toepassing toegelicht; dit is dan ook bij uitstek een handboek dat op het bureau van elke analist in het domein van opsporing, openbare orde en veiligheid thuishoort.

Schout bij dag en Nacht: inlichtingen voor burgemeesters

W.J.M. Aerdts (2023), Schout bij dag en nacht: inlichtingen voor burgemeesters. In: Burgemeester: de veiligheidseditie 104, mei 2023.

Vóór de aanslag: terrorismebestrijding door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Aerdts W.J.M. & Hijzen C.W. (2018) Vóór de aanslag: terrorismebestrijding door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Bakker E., Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Eds.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (Handboeken Veiligheid).: Kluwer. 521-545.

Inlichtingenwerk vanuit een methodologisch perspectief

De Valk G.G. & Aerdts W.J.M (2018) Inlichtingenwerk vanuit een methodologisch perspectief. In: Justitiële Verkenningen, Geheime diensten en de democratische rechtsstaat.: WODC. 114-132.

Privacy from an intelligence perspective

Aerdts W.J.M. & De Valk G.G. (2018) Privacy from an intelligence perspective. In: Van der Sloot B & De Groot A.(Eds) The Handbook of Privacy Studies: an interdisciplinary introduction.: Amsterdam University Press, 263-294.

Crossings within the dark side

Aerdts W.J.M., De Zoete K.L. & De Valk G.G. (2015), ‘Crossings within the dark side‘, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2015, nr. 4, 22-23.