Over Willemijn Aerdts

Willemijn Aerdts is docent-onderzoeker bij het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Verder is zij lid van de commissie Vrede & Veiligheid van de Adviesraad Internationale vraagstukken. Willemijn is als lid van de adviesraad verbonden aan WIIS-Netherlands. Ook is ze lid van de Netherlands Intelligence Studies Association en heeft zij Bureau Aerdts opgericht. Willemijn was jongerenvertegenwoordiger tijdens de Kindertop van de Verenigde Naties en was als Global Shaper verbonden aan het World Economic Forum.

 

Willemijn heeft een LLM in International Public Law en een MA in Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Zij beleidsonderzoek op het gebied van internationale zaken gedaan. In de periode 2006-2009 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Eerder was zij vrijwilliger voor de Nederlandse UNICEF-Commissie en de Nederlandse Kinderrechten Collectief. Ze was ook de eerste vicevoorzitter van de Nederlandse Nationale Jeugdraad (NJR). Willemijn was betrokken bij de oprichting van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam en gaf les binnen de minor Inlichtingenstudies.