Publicaties

Aerdts W.J.M. & Hijzen C.W. (2018) Vóór de aanslag: terrorismebestrijding door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Bakker E., Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Eds.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (Handboeken Veiligheid).: Kluwer. 521-545.

 

De Valk G.G. & Aerdts W.J.M (2018) Inlichtingenwerk vanuit een methodologisch perspectief. In: Justitiële Verkenningen, Geheime diensten en de democratische rechtsstaat.: WODC. 114-132.

 

Aerdts W.J.M. & De Valk G.G. (2018) Privacy from an intelligence perspective. In: Van der Sloot B & De Groot A.(Eds) The Handbook of Privacy Studies: an interdisciplinary introduction.: Amsterdam University Press, 263-294.

 

Aerdts W.J.M., De Zoete K.L. & De Valk G.G. (2015), ‘Crossings within the dark side‘, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2015, nr. 4, 22-23.